HISTORIJAT/HISTORY

UDRUŽENJE NEUROHIRURGA U BOSNI I HERCEGOVINI, kao nevladina organizacija, je oficijelno udruženje neurohirurga na državnom nivou. Članovi Udruženja su neurohirurzi iz svih 8 neurohirurških centara u BiH. Osnovano je 15. jula 2003. godine u Sarajevu. Za prvog predsjednika Udruženja izabran je Dr Naim Kadić iz Sarajeva. Na slici niže su članovi tada izabranog Upravnog i Nadzornog odbora.

historijat

Sa Osnivačke skupštine Udruženja. S lijeva na desno: Dr Naim Kadić (Sarajevo), Dr Željko Vidaković (Mostar), Dr Josip Jurišić (Sarajevo), Dr Vesna Ivanišević (Banja Luka), Dr Ismet Ćeranić (Zenica), Dr Harun Brkić (Tuzla), Dr Esad Kadenić (Bihać), Dr Mirsad Hodžić (Tuzla).


Funkciju Predsjednika Udruženja su obavljali do sada:

Doc. dr sci Naim Kadić, Sarajevo, 2003.-2010.

Prof. dr sci Harun Brkić, Tuzla, 2010.-2013.

Prof. dr sci Rasim Skomorac, Zenica, 2013.-2018.

Udruženje funkcioniše prema važećem Statutu Udruženja iz 2008. godine. Članovi Udruženja su 37 neurohirurga (od 40 koliko ih je ukupno u Bosni i Hercegovini).

____________________________________________________________________________________________________

THE ASSOCIATION OF NEUROSURGEONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, as non-governmental organization is an official society of neurosurgeon on the State level. The members of Association are neurosurgeons from all of 8 neurosurgical departments in Bosnia-Herzegovina. Association was established on July 15th 2003 in Sarajevo. Dr Naim Kadić (R.I.P.), from Sarajevo was the first president elected. On the picture below are the members of the elected Executive Committee.

historijat

Founders Meeting 2003, from left to right: Dr Naim Kadić (Sarajevo), Dr Željko Vidaković (Mostar), Dr Josip Jurišić (Sarajevo), Dr Vesna Ivanišević (Banja Luka), Dr Ismet Ćeranić (Zenica), Dr Harun Brkić (Tuzla), Dr Esad Kadenić (Bihać), Dr Mirsad Hodžić (Tuzla).


Former Presidents:

Doc. dr sci Naim Kadić, Sarajevo, 2003.-2010.

Prof. dr sci Harun Brkić, Tuzla, 2010.-2013.

Prof. dr sci Rasim Skomorac, Zenica, 2013.-2018.

Doc. dr Ibrahim Omerhodžić, Sarajevo, 2018.-2022.-

The Association follows an updated Constitution form 2008. Members of the Association are 37 neurosurgeons (of total of 40  neurosurgeons in Bosnia-Herzegovina).