International Neurooncology Symposium, Tuzla, October 24, 2014

Organized by the Department of Neurosurgery, University Clinical Center Tuzla, Association of Neurosurgeons in Bosnia and Herzegovina and Medical Chamber of Tuzla Canton.

SESSIONS: Low grade gliomas, malignant gliomas, skull base tumors, pediatric brain tumors, general topics

INVITED FACULTIES: Branislav ANTIĆ (Serbia), Darko CHUDY (Croatia), Elmir Čičkušić (B&H), Munevera HADŽIMEŠIĆ (B&H), Mirsad HODŽIĆ (B&H), Adisa KURŠUMOVIĆ (Germany), Jody LEONARDO (USA), Veetai LI (USA), Pavle MIKLIĆ (Croatia), Ibrahim OMERHODŽIĆ (B&H), Selcuk PEKER (Turkey), Robert J. PLUNKETT (USA), Stefan RATH (Germany), Franck E. ROUX (France), Rasim SKOMORAC (B&H)

NUMBER OF PARTICIPANTS: Unlimited

FEE: Free access

VENUE: Hotel Tuzla, Friday, October 24th, 2014

Tuzla 2014

Neurointervencionalni endovaskularni kurs, Tuzla, 23. oktobar 2014.

U organizaciji Klinike za neurohirurgiju i Klinike za radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla te Udruženja neurohirurga u Bosni i Hercegovini i Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, u Tuzli će se u četvrtak, 23. oktobra  2014. godine održati Neurointervencionalni endovaskularni kurs, na kojem će uz ljekare domaćine, učešće uzeti i stručnjaci iz Njemačke, Dr Stefan Rath, Dr Adisa Kuršumović i Dr Suad Jaganjac. Na kursu će se uz klasična predavanja, uraditi uživo i dvije endovaskularne procedure (Stent-asistirano koilovanje intrakranijalne aneurizme i embolizacija cerebralne AV malformacije).

Održana godišnja sjednica Skupštine Udruženja neurohirurga u BiH

Dana 22. maja 2014. godine u Bihaću je održana redovna godišnja sjednica  Skupštine Udruženja neurohirurga u Bosni i Hercegovini. Na sjednici je diskutovano po 11 tačaka dnevnog reda, nakon čega su doneseni i odgovarajući zaključci. Izdvajamo usvajanje izvještaja sa prethodnog sastanka iz novembra 2013. god., zatim usvajanje finansijskog izvještaja, informacije o web stranici i članarini, te statusu Udruženja u međunarodnim asocijacijama. Donesen je stav te usvojena izjava o osudi neprihvatljivih istupa kolega protiv članova Udruženja neurohirurga. Došlo je do imenovanja nova dva člana Nadzornog odbora, obzirom da je prethodnima istekao mandat. Preuzite su obaveze za nove korake koje će članovi Udruženja najskorije poduzeti, sukladno zaključcima Skupštine.

Uspješno završen Sedmi Sarajevo simpozijum iz neurohirurgije

U srijedu, 21.5.2014. god., u Sarajevu je završen 7. Sarajevo simpozijum iz neurohirurgije. Tok simpozija se odvijao prema ranije najavljenom planu. Tokom tri dana simpozija učinjene su 3 otvorene neurohirurške operacije i nekoliko endovaskularnih procedura, te su u dva dana održane i dvije sesije oralnih prezentacija.

Prva operacija je bila resekcija kompleksnog tumora kičmene moždine. Obzirom da je operacija izvedena timski, prije resekcije tumora, Prof. dr Mirza Bišćević sa Klinike za ortopediju KCUS, načinio je stabilizaciju ciljnog segmenta kičme, nakon čega je Mr. dr Ibrahim Omerhodžić resecirao tumor, uz asistenciju kolega neurohirurga, a uz intraoperativni neuromonitoring kojeg je realizirao Mr. dr Senad Drnda sa Klinike za neurologiju KCUS. Anesteziološku ekipu predvodila je Dr Lejla Dreca. Operacija je prošla bez problema, pacijent se jako dobro oporavlja. Continue reading Uspješno završen Sedmi Sarajevo simpozijum iz neurohirurgije

Sarajevo Symposium in Neurosurgery 2014 – Welcome message

Dear Colleagues,

Thank you so much for your overwhelming response and sending us so far over 30 lecture topics for the Neurosurgical and Spinal Symposium of the Sixth Days of Bosnian-Herzegovian American Academy of Arts and Sciences (BHAAAS)  that will be held in Bihac, Bosnia, Herzegovina.

Colleagues from Bosnia-Herzegovina, all surrounding countries as well as Germany and USA will attend as usual. It seems that this Symposium will be the largest so far. We will keep the Abstract Submission open for latecomers for several days more prior to printing the Symposium Booklet.

In addition to your lectures, highlights of the Symposium will be 3D Rhoton Anatomy lecture by Professor Jeff Sorensen as well as the Course of the anterior and posterior approaches with the instrumentation to the cervical spine.

Continue reading Sarajevo Symposium in Neurosurgery 2014 – Welcome message