EANS trening kursevi

Udruženje neurohirurga/neurokirurga u BiH

objavljuje

poziv specijalizantima i mladim neurohirurzima 

(od 3. godine specijalizacije do navršene 3. godine nakon položenog specijalističkog ispita)

da apliciraju za četverogodišnji ciklus trening-kurseva

Evropske asocijacije neurohirurških društava (EANS)

za 2017. godinu

Više na: http://eans.org/pages/education/eans-training-courses

U 2017. godini uvodi se i treća grupa polaznika, te je za kandidate iz BiH obezbijeđeno još jedno mjesto. Petodnevni kursevi koji će se održati u 2017. godini su:

Vilnius (Litvanija) – januar 2017.

Prag (Češka R.) – maj 2017.

Sevilja (Španija) – septembar 2017.

Rok za prijavu je 31.10.2016. god.

Prijave sa popunjenim aplikacionim formularom i CV slati e-mailom članu Trening Komiteta EANS-a iz BiH (dr I. Omerhodžić, Sarajevo). Definitivnu odluku o BH kandidatu će donijeti Upravni odbor UNUBiH, unutar 2 sedmice od isteka roka za aplikaciju.