“Bosnia and Herzegovina Turkey Spine Meeting 2019”

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, 21. decembra 2019. godine održan je “Bosnia and Herzegovina Turkey Spine Meeting 2019” u organizaciji Sekcije za kičmu Turskog neurohirurškog društva i Udruženje neurohirurga u Bosni i Hercegovini. Ovaj sastanak je bio prepun izvrsnih predavanja uglednih stručnjaka, rezultata primjene novih procedura, rasprava o slučajevima, debata, video demonstracija.