14. Skupština Udruženja neurohirurga/neurokirurga u BiH

Odlukom Upravnog odbora, a po prijedlogu Predsjednika UNUBIH, dana 22.12.2021. u 19:00 sati, bit će održana 14. redovna Skupština Udruženja neurohirurga/neurokirurga u BiH.

Sastanak će biti održan online, zbog poštivanja preporučenih mijera vezanih za Covid 19 pandemiju.