“Bosnia and Herzegovina Turkey Spine Meeting 2019”

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, 21. decembra 2019. godine održan je “Bosnia and Herzegovina Turkey Spine Meeting 2019” u organizaciji Sekcije za kičmu Turskog neurohirurškog društva i Udruženje neurohirurga u Bosni i Hercegovini. Ovaj sastanak je bio prepun izvrsnih predavanja uglednih stručnjaka, rezultata primjene novih procedura, rasprava o slučajevima, debata, video demonstracija.

In memoriam: Prim dr Alija Čeljo

Dana 7.2.2017. god. umro je naš kolega, saradnik i prijatelj

Prim. dr Alija Čeljo

Alija Čeljospecijalista neurohirurg, Šef Pedijatrijskog odjeljenja Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Znamo ga kao dobrog i susretljivog čovjeka, na koga se moglo osloniti.

Izražavamo svoje saosjećanje sa porodicom, rodbinom, prijateljima i pacijentima koje je liječio.

Bio je i ostao dio naše neurohirurške zajednice.

UNUBiH