In memoriam: PRIM DR. nERMINA IBLIZOVIĆ

U 63. godini života preminula

Primarius doktor Nermina Iblizović, specijalista neurohirurg

sa Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

6.4.1958.-28.12.2020.

Doktorica Iblizović je bila prva žena-neurohirurg u BiH i jedna od simbola sarajevske neurohirurgije.

Generacije će je, osim po profesionalnom opusu, pamtiti po oštroumnosti i britkosti ali i smislu za humor.

“Bosnia and Herzegovina Turkey Spine Meeting 2019”

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, 21. decembra 2019. godine održan je “Bosnia and Herzegovina Turkey Spine Meeting 2019” u organizaciji Sekcije za kičmu Turskog neurohirurškog društva i Udruženje neurohirurga u Bosni i Hercegovini. Ovaj sastanak je bio prepun izvrsnih predavanja uglednih stručnjaka, rezultata primjene novih procedura, rasprava o slučajevima, debata, video demonstracija.